Doetinchem, 11 november 2020

Carnaval Leutekum; veur altied…

Het nieuwe carnavalsseizoen start traditiegetrouw met de viering van ‘De Elfde van de
Elfde’. Vanzelfsprekend was dit in de huidige situatie niet mogelijk, maar de Raad van Elf
van CV De Umdraeyers is wel online bij elkaar gekomen.

Eén van de zaken die op 11 november bij de start van het nieuwe carnavalsseizoen
plaatsvindt is het kiezen van de nieuwe Prins van de Umdraeyers, tevens de Stadsprins van
Leutekum. De Raad van Elf, elf afgevaardigden vanuit het Senaat, van CV De Umdraeyers
heeft ieder jaar de eer om deze taak te volbrengen.

Dit jaar is echter alles anders. De situatie omtrent het coronavirus vraagt een andere aanpak
en vraagt ons tevens om anders na te denken over de periode die voor ons ligt. Veel mensen
zien carnaval als een feest dat eenmaal per jaar plaatsvindt, maar het is veel meer dan dat.
Naast het organiseren van de festiviteiten in de binnenstad van Leutekum vinden wij dat wij
ook een verbindende rol zouden moeten hebben. Wij zijn bijvoorbeeld erg betrokken bij de
horeca in de binnenstad en staan in nauw contact met de Gemeente om enerzijds te kijken
naar de huidige situatie maar anderzijds ook te bespreken welke rol wij kunnen vervullen.

In een eerder bericht hebben wij gecommuniceerd dat wij op 1 januari 2021 naar buiten
zullen treden óf en op welke manier wij invulling kunnen geven aan het carnaval in de
binnenstad. Vooruitlopend daarop heeft de Raaf van Elf van CV De Umdraeyers gemeend
om tijdens het stemproces geen nieuwe Prins te kiezen. De onzekerheid die het coronavirus
met zich meebrengt ligt hieraan ten grondslag. De heren hebben geadviseerd om de huidige
Stadsprins, Zijne Doorluchtige Hoogheid Prins Henk 2 e , te vragen om zijn functie voor een
langere periode te blijven vervullen.

Kanselier Vorst Jonkheer Ilja (voorzitter van de vereniging), heeft samen met onze
Grootvorst Coen, Vorst John (President) en Ennio (voorzitter van de Raad van Elf) deze vraag
aan Prins Henk 2 e voorgelegd en hij heeft gezien de situatie dit verzoek positief beantwoord.
Dit houdt in dat de Abdicatie, die normaliter in januari plaatsvindt, verplaatst zal worden
naar een moment later in het jaar. Het uiteindelijke moment zal samenhangen met de dan
ontstane situatie omtrent het coronavirus, zodat wij op een Umdraeyers-waardige manier
afscheid kunnen nemen van Prins Henk 2 e . Ook het Gala met de Prinsenpresentatie zal in
januari 2021 geen doorgang vinden.

Wij zullen de komende periode gebruiken om jullie op de momenten dat dit kan te
informeren over de stand van zaken.

Rest ons jullie allen veel gezondheid toe te wensen. Let goed op elkaar, heb elkaar lief en
onthoud: LEUTEKUM, VEUR ALTIED!!