Het Senaat vormt de ruggengraat van de vereniging. Het Senaat bestaat louter uit mannen en is vrijwel het hele jaar op de achtergrond in de weer. Hun takenpakket is dan ook veelomvattend, zo zijn ze verantwoordelijk voor de prinsenwagen, voor het onderhoud aan de Reinhal, voor de podiumbouw, voor het gereed maken van Leutje en heel veel overige hand- en spandiensten indien die nodig zijn.

Uit Het Senaat wordt de Raad van Elf gevormd. Het Senaat kan namelijk uit meer dan 11 personen bestaan, maar voor de Raad van Elf zijn er uiteraard maar 11 mogelijk. De samenstelling hiervan kan wisselen, zo hebben we op de 11e van de 11e, wanneer de Raad van Elf een van haar belangrijkste taken vervuld, dan wordt namelijk de nieuwe Prins Carnaval gekozen, eigenlijk 12 raadsleden nodig. Dit komt omdat de Voorzitter van de Raad van Elf volgens het protocol niet mee mag stemmen. Die avond maakt de voorzitter dus geen deel uit van de Raad van Elf.

De Raad van Elf maakt onderdeel uit van het Groot Gevolg en zal vanaf het moment dat de nieuwe Prins Carnaval geïnstalleerd is de Prins en zijn hofhouding bijstaan. De Raad van Elf gaat dan ook vrijwel overal met Prins Carnaval mee.

Ennio Brands (Voorzitter)

Lid van het Senaat sinds: 2008

Bijzonderheden:
Tijdens de regeerperiode van vader (Prins John 1e) lid geworden van De Umdraeyers. Via toenmalig vriendin jonkvrouwe Kim Bruijl en haar familie meer betrokken geraakt bij de vereniging. Sinds 2009 lid van het Senaat en tevens lid van de Leutekumse XIKroegetocht Commissie.
In 2014 was Ennio adjudant bij Prins Martin 2e, tegenwoordig als oud-adjudant ook zeer actief lid van de ‘Adjuus’.

Albert Klein-Hulze (Vice-Voorzitter)

Lid van het Senaat sinds: 2017

Bijzonderheden:
Albert, of Appy voor vrienden, is een bekend gezicht binnen Leutekum. Als vast onderdeel van de, inmiddels opgeheven, Alles Went Band liep hij al enkele jaren mee bij de Umdraeyers.
Een aantal jaar is Appy ook lid van de Leutekumse XIKroegetocht commissie en is daar verantwoordelijk voor vrijwel alle muziek die je op carnavalsmaandag op straat kan vinden. Sinds 2017 is Appy lid van het Senaat om zich ook op die wijze in te zetten voor de vereniging.

Jonkheer Michael Bruijl (Penningmeester)

Lid van het Senaat sinds: 2015

Bijzonderheden:
Michael is geen vreemde binnen de vereniging. Van kleins af aan gaat hij al met zijn ouders mee en in 2008 was hij jeugdprins van C.V. de Blaoskoppen. In de jaren daarna is hij betrokken gebleven bij de Blaoskoppen als jeugdbestuur en begeleider. Sinds 2015 maakt Michael deel uit van Het Senaat.

Nicholas Zaaijer

Lid van het Senaat sinds: 2007

Bijzonderheden:
Viert carnaval vanaf zijn geboorte. Is al vanaf 1991 actief voor de vereniging. Was in 1997 adjudant bij Prinses Claudia 1e van de Blaoskoppen. Vanaf 1998 werkzaam als begeleider van de Blaoskoppen. Besloot in 2007 om zich aan te melden bij het senaat om nieuwe uitdagingen aan te gaan.

Mark Garretsen

Lid van het Senaat sinds: 2008

Bijzonderheden:
Mark viert al carnaval van jongs af aan. Eerst in Kilder, maar nu al weer jarenlang in Leutekum. In 2005 met een paar vrienden en zijn broer Nico carnavalsgroep De Zoepstengels opgericht. Vervolgens bij het Senaat gegaan om nieuwe uitdagingen aan te gaan. Binnen Het Senaat is Mark een van de vaste klussers en samen met broer Nico verantwoordelijk voor veel zaken in en rondom de Reinhal.

Nico Garretsen

Lid van het Senaat sinds: 2008

Bijzonderheden:
Dankzij Vorst Cor Peitsman lid geworden van CV de Umdraeyers. Met een aantal vrienden onder het bewind van Prins Cor carnavalsgroep De Zoepstengels gaan vormen. Viert al carnaval al vanaf zijn geboorte, eerst in Kilder bij De Dolbotters en nu al weer jarenlang in Leutekum. Binnen Het Senaat is Nico verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de Reinhal. Als er iets in de hal moet gebeuren is Nico daarbij betrokken. Dat bed op zolder? Daar slaapt Nico wel eens als hij weer eens tot in de avonduren nog de laatste klussen heeft afgerond. Een echte verenigingsman!

Eugene Aagten

Lid van het Senaat sinds: 2010

Bijzonderheden:
Sinds 1994 lid van de Umdraeyers en jarenlang muziek gemaakt in de Hofkapel. Dat heeft de liefde voor de vereniging alleen maar vergroot en heeft er uiteindelijk maar in geresulteerd dat Eus ook toetrad tot Het Senaat. Eus is jarenlang de vaste chauffeur geweest van de Prinsenwagen die we allemaal nog wel kennen als de Koe. Inmiddels is die Koe met pensioen maar Eus vinden we nog steeds terug als chauffeur, echter nu op de tractor voor de Prinsenwagen.

Albert te Wildt

Lid van het Senaat sinds: 2013

Bijzonderheden:
Elke groep kent er wel een, een gek, een dorpsidioot, iemand die altijd zijn beste (dans)beentje voorzet.
Dat is Albert, liefkozend Appie genoemd, pur sang.  Voorop in het feestgedruis, gegarandeerd gezelligheid als Appie er is. Tekenend voor hem is dat van de vele foto’s die er die avond gemaakt zijn voor deze website er welgeteld één serieuze tussen zat..

Kenny Roordink

Lid van het Senaat sinds: 2015

Bijzonderheden:
Kenny is van kleins af aan al carnavalist. Adjudant onder Jeugdprins Michael en later nog even begeleider bij de Blaoskoppen geweest.
Inmiddels is Kenny ook al weer een aantal jaren lid van Het Senaat. Één jaar hebben we hem even uitgeleend aan onze vrienden over de Iessel, maar nu is hij weer volledig terug bij de Umdraeyers. En, vanaf dit jaar heeft Kenny de schone taak om de Prinsenwagen van de juiste muziek te voorzien tijdens de optocht. Dus heb je verzoekjes, dan moet je bij Kenny zijn.

Edwin Heikamp

Lid van het Senaat sinds: 2017

Bijzonderheden:
Edwin, zeer goede vriend van Appie, is ook via diezelfde Appie in het carnaval gerold. Met slechts één dienstjaar achter de rug is Edwin, of Edje, al een volwaardig lid van Het Senaat maar ook van de vereniging. Als er iets moet gebeuren staat hij als eerste klaar om de handen uit de mouwen te steken.

Marco Boone

Lid van het Senaat sinds: 2019

Bijzonderheden:
Marco liep al jaren mee in het Leutekumse Carnaval, maar dan als lid van de Alles Went Band. Nu de Alles Went Band helaas is opgeheven heeft Marco een nieuwe uitdaging binnen het Senaat van de Umdraeyers gevonden.

Gerwin Lamberts

Lid van het Senaat sinds: 2019

Bijzonderheden:
Net als Marco kun je Gerwin kennen van de Alles Went Band. Ook hij blijft graag verbonden aan het carnaval in Doetinchem en doet dat dus ook door zitting te nemen binnen dit gezelschap.

Giovanni Braam

Lid van het Senaat sinds: 2019

Bijzonderheden:
Giovanni kun je al meerdere malen zijn tegenkomen in de carnavalswereld. Zo maakt hij onderdeel uit van de band Hik, inmiddels vaste prik bij de Boerenklompenbruiloft, maar is hij ook solo met zijn accordeon regelmatig te zien bij een van de vele carnavalsevenementen.

Kelvin Heuzinkveld

Lid van het Senaat sinds: 2021

Jeffrey Huiting

Lid van het Senaat sinds: 2021