Organisatie

Organisatie2020-01-17T19:00:12+00:00

Bestuur

Voorzitter: Kanselier Vorst Jonkheer Ilja Weijers
Vice-voorzitter: Bram Huntink
Secretaris: George Derksen
Penningmeester: Vorst Eric Tichelhoven
Voorzitter Prinsenconvent: Kanselier Vorst Martin Liefrink
Voorzitter Senaat: Ennio Brands
Jeugdzaken: Marcel Zaaijer
Algemeen bestuurslid: Ineke Aaldering
Notulist: Birgit van Ooijen
President: Vorst John Brands

President

De President is de ceremonieel leider van C.V. de Umdraeyers. De President staat vanaf het moment dat de nieuwe Prins Carnaval gekozen wordt de Prins bij en maakt onderdeel uit van het Klein Gevolg. De President fungeert daarbij ook als spreekstalmeester, hij is degene die de Prins bij binnenkomst zal aankondigen maar bijvoorbeeld ook tijdens de diverse evenementen, waaronder de Galazitting, de acts aankondigt. De President zal tijdens de carnavalsdagen dan ook niet van de zijde van de Prins wijken.
Ook kan het voorkomen dat niet de Prins maar de President regeert, dit kan in de regeerloze periode, dit is de periode die valt tussen het aftreden van de vorige Prins Carnaval en het installeren van de nieuwe Prins Carnaval. De President fungeert dan als Regent. Omdat echter bij C.V. de Umdraeyers de regeerloze periode minder dan 24 uur bedraagt treedt de President niet officieel in de functie van Regent.
Waar de President wel deel uitmaakt van het Bestuur, heeft hij geen stemrecht binnen ditzelfde bestuur.

Carnaval Leutekum