Voor alle bezoekers van Carnaval in Leutekum is onderstaand reglement van toepassing.

Algemeen

 1. Carnavalskleding verplicht. Niet verkleed is geen toegang.
 2. Het is verboden te roken in de Spiegeltent
 3. Het betreden van de Carnaval in Leutekum Spiegeltent is voor eigen risico van de bezoeker.
 4. Bezoekers zijn op verzoek verplicht zich bij de entrée te legitimeren! Alleen paspoort, identiteitskaart en rijbewijs zijn geldige legitimatiebewijzen. Kopieën zijn niet geldig! Ook op het festival terrein bent u indien gevraagd, verplicht zich te legitimeren.
 5. Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van het (beveiligings)personeel.
 6. Tijdens de carnaval worden (foto-) opnames gemaakt. Bij binnenkomst geven bezoekers stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotionele doeleinden.
 7. Geweld en agressie worden niet getolereerd
 8. Het programma is onder voorbehoud. De organisatie behoudt zich het recht voor om het programma te wijzigen. Bij het niet door gaan van een of meer acts kunnen entreekaarten niet worden geretourneerd. Getracht zal worden een vervangend programma aan te bieden.
 9. Het is niet toegestaan zonder toestemming van de stichting Carnaval in Leutekum folders of andere promotionele artikelen uit te delen.
 10. In omstandigheden waarbij dit reglement geen uitsluitsel bieden is het oordeel van de organisatie leidend.
 11. Bij het betreden van het Spiegeltent gaat men akkoord met het gehele reglement.

Entreekaarten en Munten

 1. Alleen entreekaarten, verkrijgbaar bij erkende voorverkoopadressen zijn geldig. De kaarten worden op echtheid gecontroleerd
 2. Het is verboden entreekaarten door te verkopen aan derden en/of op generlei wijze aan derden te verstrekken voor of in het kader van commerciële doeleinden.
 3. Eenmaal gekochte entreekaarten en / of munten worden niet teruggenomen.

Toegang

 1. Bij het betreden van het Spiegeltent geef je de ordedienst toestemming dat zij je mogen fouilleren. Diegene die zich daaraan niet onderwerpt wordt verwijderd of de toegang tot de locatie geweigerd. Dit zonder teruggaaf van entreegelden.
 2. De beelden die eventueel op het Spiegeltent opgenomen worden door beveiligings camera’s worden gebruikt door de ordedienst.
 3. Het is verboden glaswerk, plastic flessen, blik, drugs, vuurwerk, (vuur)wapens, gevaarlijke voorwerpen of opnameapparatuur mee te nemen in de Spiegeltent
 4. Het is verboden professionele foto- of filmapparatuur bij zich te dragen, behoudens speciale toestemming van de organisatie.
 5. Onder professionele foto-apparatuur worden camera’s met verwisselbare lenzen verstaan.
 6. Het is niet toegestaan (huis)dieren mee te nemen.
 7. De organisatie kan bepaalde personen de toegang weigeren tot, of verwijderen uit, de Spiegeltent zonder opgaven van reden.
 8. De toegang kan u worden geweigerd als u dronken bent of onder invloed van drugs.
 9. Personen welke met drank (bier) gooien worden verwijderd.

Eten en drinken

 1. Het is verboden eigen eten en drinken mee te nemen in de Spiegeltent. Dit kan worden ingenomen en wordt niet terug gegeven.
 2. Personen onder 18 jaar waarvan wordt geconstateerd dat zij alcohol drinken worden uit de Spiegeltent verwijderd.
 3. Het is verboden om alcoholische drankjes door te geven aan personen onder 18 jaar.
 4. Personen waarvan wordt geconstateerd dat zij alcohol doorgeven aan personen onder 18 worden uit de Spiegeltent verwijderd.
 5. Een eventuele boete omtrent drankgebruik kan worden verhaald op de overtreder.
 6. Het is verboden om plastic bekers en snack bakjes mee buiten de Spiegeltent te nemen.

Aansprakelijkheid en schade

 1. Stichting Carnaval in Leutekum, eventuele partners, dan wel de personen hiervoor werkzaam, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële schade, die bezoekers van het evenement kunnen ondervinden, noch binnen, noch buiten het terrein of locatie.
 2. Stichting Carnaval in Leutekum, eventuele partners, dan wel de personen hiervoor werkzaam, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel, materiële schade en/of diefstal toegebracht door derden.
 3. Schade veroorzaakt door bezoekers wordt verhaald. Hieronder valt ook schade aan apparatuur veroorzaakt door drank gooien.