Doetinchem, 24 januari 2019

‘ ORDE VAN DE POSITIEVE UMDRAEY ‘

toegekend aan

De heer Clemens Cornielje

 

Uitreiking op zaterdagmorgen 2 maart 2019 in het Stadhuis van Doetinchem,

Aanvang 9.30 uur

Het bestuur van Carnavalsvereniging De Umdraeyers te Doetinchem heeft op voordracht van het
Permanent Adviescollege van deze vereniging besloten de ‘Orde van de Positieve Umdraey’ toe te
kennen aan de heer Clemens Cornielje. Dit jaar voor de 11e keer.

De toekenning komt voort uit de signalering dat de heer Clemens Cornielje Gelderland in de afgelopen
jaren een grote dienst heeft bewezen. Als Commissaris van de Koning(in) toonde hij zich een
bestuurlijk leider met een open en onbelaste houding die open staat voor verhalen van authentieke
mensen aan de basis van de samenleving met altijd al gevoel voor de specifieke situatie voor de
problemen van het oosten.

Hij zag dat na de herindeling in 2005 de Achterhoek zijn eigen positieve umdraey kon maken en
stimuleerde de Achterhoekers hiermee zeer! Hem kenmerkt positieve standvastigheid met blijvend
respect, toewijding, strijdlust en levenslust.

De heer Cornielje neemt de onderscheiding in ontvangst tijdens een kort officieel programma
voorafgaande aan de sleuteloverhandiging in het Stadhuis van Doetinchem op zaterdagmorgen
2 maart 2019. Aanvang van het programma 9.30 uur.

De heer Drs. Herman Kaiser, lid van het Permanent Adviescollege, zal ingaan op de motivatie welke
tot de voordracht heeft geleid.

De ‘Orde van de Positieve Umdraey’ werd eerder uitgereikt aan:
1990: Drs. E.H.T.M. Nijpels
1992: Veilig Verkeer Nederland VVN
1994: NORMAAL
1997: André Rieu
2000: Het Kabinet Drees IV
2006: Dr. Otto von der Gablentz
2008: Prof. Dr. J.A.M.F. Vaessen
2011: Mevrouw Drs. Clémence Ross-van Dorp
2014: De Zwarte Cross
2017: Joop Sars