DOETINCHEM – Vandaag op maandag 26 april 2021 is Kanselier Vorst Martin Liefrink in bijzijn van vrienden en familie in de Raadszaal van Gemeente Doetinchem door Burgemeester Mark Boumans benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Kanselier Vorst Martin Liefrink ontvangt deze Koninklijke Onderscheiding voor zijn enorme inzet en betrokkenheid op het sociale vlak in de maatschappij. Dit doet hij al jaren voor CV de Umdraeyers, voor het lokale Kerkbestuur en de Lions Club te Doetinchem.

Hieronder volgt de voordracht zoals Kanselier Vorst Jonkheer Ilja Weijers die zojuist met een afvaardiging van het bestuur en het Prinsenconvent ten gehore bracht bij Kanselier Vorst Martin.

 

Beste Kanselier Vorst Martin,

Het zit wel snor met u; dat wisten wij als Umdraeyers al jaren. U bent benoemd tot Kanselier, ofwel
erelid met een ceremoniële functie, voor hetgeen u voor onze vereniging heeft gedaan en betekend
heeft. Wij zijn dan ook bijzonder verheugd dat niet alleen de Umdraeyers, maar ook het kerkbestuur
en de Lions Club dezelfde gedachten hebben over uw maatschappelijke betrokkenheid.

Binnen de Umdraeyers heeft u tal van functies bekleed en u doet dat nog steeds binnen het
Prinsenconvent en de boerenklompencommissie. Maar ook niet te vergeten bent u de
contactpersoon voor de Ooiman en de verzorgingstehuizen. Vooral hierin zien wij weer de
maatschappelijke betrokkenheid, ongelijkheid bestaat niet voor Martin. Afkomst, ras of leeftijd; wij
zijn allemaal gelijk. Als mensen niet in staat zijn om “mee” te doen, bedenkt u er wel weer iets op.
Dan brengt u het carnaval bij de mensen op locatie, of zorgt u ervoor de dat de mensen de
ondersteuning gaan krijgen, die ze nodig hebben.

Martin beseft als geen ander dat sommige mensen een steun in de rug kunnen gebruiken en dat doet
hij via de verenigingen, het kerkbestuur of de mooie initiatieven van de Lions Club.

Als een nestor en mentor voor velen, kijkt u altijd vol trots terug op hetgeen gepresteerd is; denk aan
de mooie bezoeken aan verzorgingstehuizen, of samen zingen met uw vrienden.

Graag belicht ik de positieve Umdraey; door Martin zelf in het leven geroepen in 1990, om individuen
of groepen in het zonnetjes te zetten. De gedecoreerden hebben voor een Umdraey gezorgd in het
dagelijkse leven, of het nu is het promoten is van het plat proaten, of het belichten voor regionale
handelsbetrekkingen tussen Nederland en Duitsland. Martin heeft daar kijk op en heeft de juiste
mensen om zich heen verzameld om regelmatig voordrachten te kunnen doen aan het bestuur.
Eigenlijk bent u zelf die positieve Umdraey, door het vele vrijwilligerswerk, maar ook de Umdraey die
u mensen heeft gegeven in hun leven.

Zelf voel ik mij, en velen met mij, bijzonder bevoorrecht samen met u gewerkt te hebben aan een van
de vele maatschappelijke initiatieven waarmee u betrokken bent. Dat dit veel tijd kost hoeven wij
vandaag niet uit te leggen. Ans en de kinderen mogen wij wel heel erg dankbaar zijn dat jullie Martin
hierin ondersteund hebben.

Het zit wel snor met u; niet alleen de Umdraeyers, het kerkbestuur en de Lions Club, maar zelfs de
Koning is het met ons eens. Vandaag bent u door burgermeester Mark Boumans gedecoreerd
namens de Koning, een fantastisch bekroning van uw maatschappelijk betrokkenheid. Wij feliciteren
u namens het bestuur, functieleden en alle leden van de Umdraeyers met uw benoeming tot Lid in
de Orde van Oranje-Nassau.

Kanselier Vorst Martin 1 e en sinds vandaag ook Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Geniet van vandaag.

Namens de besturen van:
Carnavalsvereniging de Umdraeyers
Stichting Carnaval Leutekum

Kanselier Vorst Jonkheer Ilja 1 e
Voorzitter Carnavals Vereniging de Umdraeyers