Wij namen kennis van het bericht dat na een periode van afnemende gezondheid is overleden

Ronald Bruijl

Adjudant van Vorst Willem I

Adjudant van Vorst Cor I

Ceremoniemeester

Senaatslid en oud-Senaatsvoorzitter

Oud-bestuurslid

Begeleider Blaoskoppen

Lid Kako

 

Ronald heeft in onze vereniging in heel veel hoedanigheden zijn beste krachten gegeven aan de Umdraeyers. Als bestuurslid, voorzitter van de Raad van Elf, lid van het Senaat, Begeleider van de Blaoskoppen en bovenal Adjudant van Vorst Willem en Vorst Cor en wilde dit jaar zijn oude functie van ceremoniemeester weer gaan oppakken.

We houden aan Ronald de beste herinneringen.

Gerrie, Jonkvrouwe Kim, Jonkheer Michael, Ennio, Maaike en de kleinkinderen wensen wij heel veel sterkte in deze voor hen ongetwijfeld moeilijke dagen en in de tijd die komt.

Namens de besturen van Carnavalsvereniging De Umdraeyers en 

Stichting Carnaval Leutekum,

Vorst Jonkheer Ilja Weijers, voorzitter carnavalsvereniging