Laden Evenementen

Zonder vrijwilligers is het niet mogelijk in Leutekum carnaval te vieren zoals dit de laatste jaren het geval is.
Voor die hulp, betrokkenheid en inzet voor C.V. De Umdraeyers en het carnaval in Leutekum zijn we hen erg dankbaar.
En omdat alleen een bedankje niet genoeg is willen wij al die vrijwilligers uitnodigen voor het vrijwilligers-buffet op vrijdagavond 17 februari a.s. om 18.15 uur in De Spiegeltent op het Simonsplein.
De besturen van C.V. De Umdraeyers en Stichting Carnaval Leutekum, maar ook onze Hoogheden Z.D.H. Prins Anton 1e en H.D.H. Prinses Rose 1e, hopen al die vrijwilligers te begroeten op deze vrijdagavond, de vooravond van het carnaval 2023.
Na het buffet zal om ongeveer 19.30 uur de inspectie/kroegentocht van start gaan, waarin Z.D.H. Prins Anton 1e met zijn gevolg voorop zal gaan en waarbij het Dweilorkest “De Traoters” voor de muzikale omlijsting zal zorgen.

Opgave vooraf is verplicht!