Laden Evenementen

Carnavalsvereniging De Umdraeyers
Aankondiging Algemene Ledenvergadering
Vrijdag 14 september 2018, aanvang 20.30 uur
Locatie: Reinhal, Havenstraat

Agenda:

 

  1. Opening en vaststellen agenda
  2. Aanpassing huishoudelijk reglement
  3. Rondvraag

  4. Sluiting