Aankondiging en agenda Algemene Leden Vergadering van C.V. De Umdraeyers

te houden op zaterdag 17 september 2022 in de Reinhal om 20.00 uur

 

20.00 uur1Opening en vaststelling agendaKanselier Vorst Jonkheer Ilja
2.Ingekomen stukken Vorst Theo 3e
3.Mededelingen Kanselier Vorst Jonkheer Ilja
4.Notulen ALV van 18 september 2021Vorst Theo 3e
5.Jaarverslag secretaris carnavalsjaar 2021-2022Vorst Theo 3e
6.Financieel verslag 2021-2022
Begroting 2022-2023
Vorst Eric 1e
7.Verslag kascommissie
8.Verkiezing nieuwe kascommissie
9. Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar: Ennio Brands

Aftredend en niet herkiesbaar: Marcel Zaaijer

Kandidaat voor de vacante functie van Marcel is op voordracht van het bestuur: Ester Wagner

(Tegen) kandidaten voor de beide functies, dienen hun kandidaatstelling te voorzien van een schriftelijke akkoordverklaring van de kandidaat,
deze moet vergezeld gaan van een handtekeningenlijst van ten minste elf stemgerechtigde leden.
Genoemde verklaring én handtekeningenlijst moeten worden ingediend vóór14 september 2022 bij de secretaris, p/a Korte Kapoeniestraat 92, 7001 CA Doetinchem

Kanselier Vorst Jonkheer Ilja
10.MarketingactiviteitenClaudia van Gestel
11.C.V. De Umdraeyers 44 jaarBirgit van Ooijen
12.RondvraagKanselier Vorst Jonkheer Ilja
13.SluitingKanselier Vorst Jonkheer Ilja