Op vrijdag 14 september vindt de Algemene Ledenvergadering van CV de Umdraeyers plaats.

Twee vergaderingen
Daar er een wijziging in het huishoudelijk reglement plaats zal moeten vinden zijn er voor deze avond twee vergaderingen uitgeschreven. De 1e waarin de wijziging van het huishoudelijk reglement wordt besproken en aansluitend de 2e Algemene Ledenvergadering.

Nazit
De avond zal worden afgesloten met een gezellige nazit welke weer keurig verzorgd zal worden door de Kako.

Agenda
De volledige agenda’s zijn hier terug te vinden:
1e Algemene Ledenvergadering
2e Algemene Ledenvergadering