Carnaval

is over

-208

dagen

C.V. de Umdraeyers

Abdicatie Z.D.H. Prins Vincent 1e

Maskers en veren af! Vrijdag 13 januari nemen we in schouwburg Amphion afscheid van Prins Vincent 1e, zijn adjudanten Gerard en Henk en de pages Danique en Maaike.

Nog één avond ‘wiest de Hoogheid ow de weg’. De avond vangt aan om 20.30 uur.

Op het programma optredens van onder andere Bomber & Bouke en de Gebroeders Rossig.

Kaarten zijn te koop voor €5,- exclusief servicekosten via deze link.

Elfde van de Elfde

Opening seizoen 2016/2017

We mogen weer! Vrijdag 11 november, op de Elfde van de Elfde, openen we het nieuwe carnavalsseizoen in Leutekum. Dat doen we bij Café Kafé aan de Korte Kapoeniestraat. Vanaf 20.00 uur ben je van harte welkom. Er zijn optredens van Tonny Magendans en Pascal Pasch en de nieuwe Prins wordt - in het geheim - gekozen.

 

Eindelijk! De carnavalskleren mogen weer aan voor de officiële opening van het nieuwe seizoen. En dat vieren we vrijdag 11 november bij Café Kafé in het centrum van Doetinchem. Om 20.00 uur gaan de deuren open en ben je van harte welkom. De entree is vrij en verkleed komen mag, maar hoeft niet.

 

Er zijn optredens van onder andere Tonny Magendans en Pascal Pasch, beiden omarmers van het Nederlandse lied, en om elf minuten over elf (23.11 uur) wordt 'De Omdraai' weer omgetoverd in 'De Umdraey' en verklaren we het nieuwe seizoen officieel voor geopend.

 

Traditiegetrouw kiezen de leden van de Raad van Elf die avond de nieuwe Prins van De Umdraeyers, tevens Stadsprins van Leutekum. Dat gebeurt in het diepste geheim. Wil jij weten of er aan het eind van de avond witte rook is, kom dan naar Café Kafé om samen met ons af te trappen.

Algemene Ledenvergadering De Umdraeyers

Algemene Ledenvergadering De Umdraeyers, vrijdag 23 september 2016, aanvang 20.30 uu, locatie Reinhal Havenstraat

Agenda
1. Opening en vaststellen agenda
2. Ingekomen stukken
3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 10 oktober 2015
4. Jaarverslag secretaris carnavalsjaar 2015-2016
5. Financieel verslag 2015-2016 en begroting 2016-2017
6. Verslag kascommissie
7. Verkiezing nieuwe kascommissie
8. Uitreiking ‘Je van Dattum’-beker
9. Bestuursverkiezing
10. Rondvraag
11. Sluiting

 

Toelichting agenda
Agendapunt 3: notulen 10-10-2015 liggen half uur voor aanvang ALV ter inzage.
Agendapunt 5: financieel jaarverslag ligt half uur voor aanvang ALV ter inzage.
Agendapunt 9: aftredend: Eric Ticheloven Penningmeester, herkiesbaar. Marcel Zaaijer, algemeen bestuurslid, herkiesbaar. (Tegen)kandidaten voor de functie van penningmeester en algemeen bestuurslid dienen hun kandidaatstelling te voorzien van een schriftelijke akkoordverklaring van de kandidaat, welke vergezeld dient te gaan van een handtekeningenlijst van ten minste elf stemgerechtigde leden. Genoemde verklaring en handtekeningenlijst dienen vóór 20 september 2016 te worden ingediend bij de secretaris, p/a Boekweitdreef 85, 7006 LB Doetinchem

 

Verzoek aan bezoekers van de vergadering om de lidmaatschapskaart mee te brengen. Aansluitend een gezellige nazit!

 

Vincent Immink 38e Prins van De Umdraeyers

Tijdens de vierde Leutekumse Galazitting in het Amphion is Vincent Immink gepresenteerd als 38e Prins van De Umdraeyers en tevens Stadsprins van Leutekum. Onder de naam Prins Vincent 1e gaat hij regeren met de leus: ‘Wi’j wiest ow altied weer de weg!’

Lees meer...

Theo Schennink 37e Prins van De Umdraeyers

Meer berichten

Inschrijven nieuwsbrief

* veplicht

Agenda

Agenda op je smartphone?

Download de app.

iPhone / iPad - Android