Carnaval

is over

123

dagen

C.V. de Umdraeyers

Algemene Ledenvergadering De Umdraeyers

Algemene Ledenvergadering De Umdraeyers, vrijdag 23 september 2016, aanvang 20.30 uu, locatie Reinhal Havenstraat

Agenda
1. Opening en vaststellen agenda
2. Ingekomen stukken
3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 10 oktober 2015
4. Jaarverslag secretaris carnavalsjaar 2015-2016
5. Financieel verslag 2015-2016 en begroting 2016-2017
6. Verslag kascommissie
7. Verkiezing nieuwe kascommissie
8. Uitreiking ‘Je van Dattum’-beker
9. Bestuursverkiezing
10. Rondvraag
11. Sluiting

 

Toelichting agenda
Agendapunt 3: notulen 10-10-2015 liggen half uur voor aanvang ALV ter inzage.
Agendapunt 5: financieel jaarverslag ligt half uur voor aanvang ALV ter inzage.
Agendapunt 9: aftredend: Eric Ticheloven Penningmeester, herkiesbaar. Marcel Zaaijer, algemeen bestuurslid, herkiesbaar. (Tegen)kandidaten voor de functie van penningmeester en algemeen bestuurslid dienen hun kandidaatstelling te voorzien van een schriftelijke akkoordverklaring van de kandidaat, welke vergezeld dient te gaan van een handtekeningenlijst van ten minste elf stemgerechtigde leden. Genoemde verklaring en handtekeningenlijst dienen vóór 20 september 2016 te worden ingediend bij de secretaris, p/a Boekweitdreef 85, 7006 LB Doetinchem

 

Verzoek aan bezoekers van de vergadering om de lidmaatschapskaart mee te brengen. Aansluitend een gezellige nazit!

 

Vincent Immink 38e Prins van De Umdraeyers

Tijdens de vierde Leutekumse Galazitting in het Amphion is Vincent Immink gepresenteerd als 38e Prins van De Umdraeyers en tevens Stadsprins van Leutekum. Onder de naam Prins Vincent 1e gaat hij regeren met de leus: ‘Wi’j wiest ow altied weer de weg!’

Lees meer...

Theo Schennink 37e Prins van De Umdraeyers

Tijdens de derde Leutekumse galazitting in het Amphion is Theo Schennink gepresenteerd als 37e Prins van De Umdraeyers en tevens Stadsprins van Leutekum. Onder de naam Prins Theo 3e gaat hij regeren met de leus: Carnaval in Leutekum: "insaecula saeculórum"!!!!, wat betekent; tot in alle eeuwigheid.

Lees meer...
Twitter #Leutekum
Aan alle leden van de @Umdraeyers: as vrijdag vindt de ALV vergadering in de Reinhal. Aanvang 20.30! We zien u graag daar! #leutekum
1 maand geleden
Op 18 juni kan carnavalvierend Leutekum afscheid nemen van de Kastelein van @cafedeborrel. Tussen 20.30-22.30: bier/fris €1,50, wijn €2,50!
4 maanden geleden

Inschrijven nieuwsbrief

* veplicht

Agenda

Agenda op je smartphone?

Download de app.

iPhone / iPad - Android