Carnaval

is over

-208

dagen

Aankondiging Algemene Ledenvergadering vrijdag 22 september 2017

Reinhal, 20.30 uur

Carnavalsvereniging De Umdraeyers houdt op vrijdag 22 september 2017 de Algemene Ledenvergadering in de Reinhal aan de Havenstraat. Start vergadering is 20.30 uur.

Agenda:
1. Opening en vaststellen agenda
2. Ingekomen stukken
3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 september 2016
4. Jaarverslag secretaris carnavalsjaar 2016-2017
5. Financieel verslag 2016-2017 en begroting 2017-2018
6. Verslag kascommissie
7. Verkiezing nieuwe kascommissie
8. Uitreiking ‘Je van Dattum’-beker
9. Bestuursverkiezing
10. Rondvraag
11. Sluiting

Toelichting agenda:
Agendapunt 3: notulen 23-9-2016 ligt half uur voor aanvang ALV ter inzage.
Agendapunt 5: financieel jaarverslag ligt half uur voor aanvang ALV ter inzage.
Agendapunt 9: aftredend: Ilja Weijers(voorzitter), herkiesbaar. Ineke Aaldering (algemeen bestuurslid), herkiesbaar. (Tegen)kandidaten voor de functie van voorzitter en algemeen bestuurslid dienen hun kandidaatstelling te voorzien van een schriftelijke akkoordverklaring van de kandidaat, welke vergezeld dient te gaan van een handtekeningenlijst van ten minste elf stemgerechtigde leden. Genoemde verklaring en handtekeningenlijst dienen vóór 20 september 2017 te worden ingediend bij de secretaris, p/a Boekweitdreef 85, 7006 LB Doetinchem

Verzoek aan bezoekers van de vergadering om de lidmaatschapskaart mee te brengen.

Aansluitend een gezellige na zit!

Sponsors bedankt

Met een neut hadden we meer feest in de tent!

Vrijwilligers, carnavalisten, gemeente, we hebben ze allemaal hard nodig. Maar de groep die we zeker ook niet mogen vergeten, zijn onze trouwe sponsors.

 

Carnaval Leutekum wordt mede mogelijk gemaakt door al deze bedrijven. En wat is het een mooie lijst. Dank alleen voor jullie steun. Wat ons betreft gaan we volgend jaar samen verder.

 

Het was feest in de tent en met een neut hadden we meer leut!

Gelukkig hebben we de foto's nog...

Met dank aan Robert Biesen

Liefst 7026 foto's maakte Robert Biesen tijdens Carnaval Leutekum. Samen goed voor 129,3 GB aan data.

 

Wil jij een toffe herinnering aan de editie van 2017, bestel dan zijn dvd met daarop alles in hoge resolutie. De kosten bedragen slechts 35 euro. Meer info via deze link.

 

Robert, dank voor je inzet en aanwezigheid.

Bedankt, bedankt, bedankt

Tot in 2018

Carnaval Leutekum 2017 is voorbij. Wat was het een fantastisch feest in en om de Spiegeltent en de kroegen in het centrum.

 

Dank aan Prins Dennis en zijn Gevolg, Prinses Nikki en haar Gevolg, alle medewerkers in de kroegen en de Spiegeltent en jullie als carnavalisten.

 

Laten we afspreken dat we elkaar weer zien in 2018, als we voor de elfde keer carnaval vieren in de binnenstad.

 

Uitslagen Optocht 2017

Programma Spiegeltent

Kaartverkoop van Carnaval Leutekum 2017 is gestart!

Dennis Jansen 39e Prins van De Umdraeyers

Prinses Nikki 1e is 35e Jeugdhoogheid

Meer berichten

Inschrijven nieuwsbrief

* veplicht

Agenda

Agenda op je smartphone?

Download de app.

iPhone / iPad - Android